MONITORING MIEJSKI

Zgodnie z zapowiedziami z konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Łapy przedstawiamy program monitoringu miejskiego "W Bezpiecznych Łapach".
Program dotyczący konieczności budowy monitoringu miejskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego, ochronę mienia oraz zapewnienie skuteczniejszej reakcji służb porządkowych i ratowniczych.
Realizacja projektu będzie wspierana przez dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024. Urządzenia rejestrujące zostaną zainstalowane w sposób umożliwiający centralne zarządzanie z Urzędu Miasta w Łapach.
System zostanie wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak detekcja twarzy, detekcja momentu wejścia osoby lub pojazdu do strefy monitorowanej oraz rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych.
Zaproponujemy współpracę Gminy Łapy i Komisairatu Policji w Łapach, w celu utworzenia stanowiska podglądu całego systemu monitoringu u dyżurnego KP Łapy tak by służby porzadkowe mogły reagować w czase rzeczywistym na potencjalne zagrożenia. Serwer z rejestratorem nagrań zlokalizowany byłby w Urzędzie Miejskim w Łapach.
Proponowane przez nas lokalizacje kamer to kluczowe punkty w mieście Łapy, które zostały wybrane w celu maksymalizacji efektywności systemu monitoringu w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na wszystkich głównych placach i skrzyżowaniach. Instalacja kamer w tych obszarach przyczyni się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa, zapewniając monitoring ruchu pieszych i pojazdów, co pozwoli na szybką interwencję w przypadku naruszeń prawa:
⦁ ul.Płonkowska- Brańska (wjazd do Łap z Płonki Kościelnej)
⦁ ul. Przemysłowa – skrzyżowanie w m. Łapy Łynki
⦁ ul. Przemysłowa – skrzyżowanie w . Łapy Dębowina
⦁ ul. Cmentarna – skrzyżowanie z ul. Żwirki i Wigury
⦁ ul. Mostowa (wjazd do Łap z miejscowości Uhowo)
⦁ Pl. Niepodległości
⦁ Pl. Solidarności
⦁ ul. Goździkowska - skrzyżowanie z Korczaka, naprzeciwko Szpitala Powiatowego
⦁ ul Piaskowa - skrzyżowanie z Polną
⦁ ul. Polna - naprzeciwko SP nr 1 w Łapach
⦁ ul. Piękna - naprzeciwko SP nr 2 w Łapach
⦁ ul. Letnia - naprzeciwko SP nr 3 w Łapach
⦁ ul. Polna - naprzeciwko Przedszkola nr 1
⦁ ul. Cmentarna naprzeciwko Przedszkola nr 2
⦁ ul. Boh. Westerplatte naprzeciwko Liceum Ogólnokształcącego
⦁ ul. Sikorskiego naprzeciwko Zespołu Szkół Mechanicznych
⦁ rondo ks. Banacha
⦁ rondo przy Stadionie OKF
⦁ ul. Brańska - skrzyżowanie z Wł. Piotrowskiego
Główne założenia które będzie spełniał system monitoringu miejskiego:
• Ochrona mienia publicznego i prywatnego poprzez rozbudowany system monitoringu: Rozszerzenie systemu o nowe lokalizacje pomoże w ochronie przed wandalizmem i kradzieżą, co jest szczególnie ważne w miejscach publicznych i wokół infrastruktury komunalnej.
• Wsparcie dla służb porządkowych i ratowniczych przez dostęp do nowoczesnego systemu monitoringu: Dzięki rozbudowie systemu, służby te będą miały szybszy dostęp do informacji i będą mogły efektywniej reagować na zgłaszane incydenty.
• Zapobieganie i reagowanie na sytuacje kryzysowe: Rozbudowany system monitoringu miejskiego umożliwi lepsze przygotowanie do sytuacji kryzysowych, takich jak wypadki, katastrofy naturalne czy akty terroru, poprzez szybką identyfikację zagrożeń i koordynację działań ratunkowych.
• Ochrona infrastruktury poprzez monitorowanie przestrzeni publicznych: Kamery będą również wykorzystywane do monitorowania terenów zielonych, placów zabaw oraz pozostałych miejsc odpoczynku, co pomoże w ochronie tych przestrzeni przed dewestacją i zaśmiecaniem.
• Zwiększenie transparentności i odpowiedzialności w działaniach służb miejskich: Użycie nagrań wizyjnych w celu wyjaśniania wątpliwych sytuacji zwiększy zaufanie społeczne do działań służb porządkowych.
Nasz program zakłada szczególny nacisk na rozbudowę systemu monitoringu wokół miejsc wrażliwych, takich jak szkoły, przedszkola i inne instytucje oświatowe, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej wspólnoty. Dążymy do stworzenia systemu, który będzie wszechobecny w przestrzeni miejskiej, jednocześnie respektując prywatność i wolności obywatelskie. Rozszerzenie monitoringu miejskiego jest krokiem ku zwiększeniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta.