zŁAP BUS

Rozpoczynamy prezentację naszego programu dla Gmina Łapy
Punkt programowy: "zŁap Bus" - Komunikacja gminno-miejska w Łapach.
Wykluczenie komunikacyjne jest jednym z głównych problemów mieszkańców naszej gminy. Przez całą kadencję zgłaszaliście mi problem z tym, że Wy i Wasi bliscy nie możecie dojechać z jednej strony miasta na drugą, że nie możecie dojechać z sołectw do miasta, a wasze dzieci w związku z brakiem komunikacji wybierają szkoły w Białymstoku. Mieszkańcy Gminy Łapy zasługują na transport zbiorowy i będą go mieli. Naszym celem jest eliminacja barier komunikacyjnych, umożliwiając łatwe i szybkie dojazdy do szkół, placówek zdrowia oraz innych kluczowych punktów usługowych.
1. Konsultacje społeczne i równomierne ustalenie trasy:
Przeprowadzimy obszerne konsultacje społeczne w każdej miejscowości naszej gminy, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące trasy zŁap Busa. Nikt nie zostanie pominięty, a nasze działania będą skoncentrowane na całkowitym wyeliminowaniu wykluczenia komunikacyjnego.
2. Finansowanie projektu:
Prowadzimy działania w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Analizujemy możliwość pozyskania wsparcia z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który jest instrumentem wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Wystąpimy o dofinansowanie komunikacji gminno miejskiej z budżetu powiatu i województwa oraz innych instytucji, aby stworzyć trwałe i zrównoważone źródło funduszy.
3. Flota pojazdów:
Zakupimy dwa niskopodłogowe niskoemisyjne busy hybrydowe z możliwością przewozu 20-30 osób, które zabiorą każdego pasażera - będą wyposażone w platformę (rampę) najazdową, umożliwiającą wjazd m.in. wózkom dziecięcym, inwalidzkim czy też chodzikom wspomagającym poruszanie się osób starszych i niepełnosprawnych. Pojazdy będą zasilane silnikiem benzynowym oraz silnikiem elektrycznym, który będzie można zasilać prądem w systemie plug-in. Zakup autobusów zostanie sfinansowany przy wsparciu środków unijnych w ramach dotacji na niskoemisyjny transport zbiorowy oraz z możliwych środków z dotacji z Programu NFOŚiGW Zielony Transport Publiczny.
4. Czy Komunikacja Będzie Darmowa?
Dążymy do wprowadzenia darmowej komunikacji miejsko gminnej. Jednakże, na tym etapie nie wykluczamy symbolicznej opłaty, która może przyczynić się do zrównoważenia finansowania projektu.
Cel projektu:
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego na terenie Gminy Łapy.
Skomunikowanie sołectw z miastem.
Zapewnienie dojazdów z terenów wiejskich dla uczniów szkół średnich.
Wzrost aktywności gospodarczej w naszej gminie.
Wsparcie przedsiębiorstw i lokalnych usług.
Dojazd do placówek medycznych tj. szpital, przychodnie.
Inwestycja w komunikację miejsko-gminną nie tylko poprawi dostępność do usług, lecz także napędzi lokalne rynki usługowe. Przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej w naszej gminie.
Wszyscy burmistrzowie obiecywali, żaden nie dotrzymał słowa.
7 kwietnia wybierz gwarancję powodzenia tego zadania!