DOLINA NARWI

Osiedle Mieszkaniowe "Dolina Narwi" w Uhowie.
Naszym celem jest stworzenie nowego, przyjaznego dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego w malowniczej miejscowości Uhowo, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Białostocką i Borowską na działkach gminnych o łącznej powierzchni prawie 7,5ha.
Projektowane Osiedle Mieszkaniowego "Dolina Narwi" będzie się wyróżniać nie tylko wysoką jakością życia, ale również dogodnym dostępem do otaczającej przyrody oraz infrastruktury.
1. Wykorzystanie atrakcyjnej lokalizacji: Uhowo znajduje się w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodowego, co zapewnia mieszkańcom dostęp do pięknej przyrody i możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo, bliskość rzeki Narew, plaży w Uhowie oraz okolicznych lasów tworzy sprzyjające warunki dla aktywności rekreacyjnych i turystycznych.
2. Doskonałe połączenie komunikacyjne: dzięki dobrej infrastrukturze drogowej, mieszkańcy nowego osiedla będą mieli szybki i wygodny dojazd dwujezdniową drogą do Białegostoku w czasie krótszym niż 20 minut oraz do Łap w czasie krótszym niż 5 minut. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli skorzystać z pociągów, które odjeżdżają z wyremontowanej stacji Uhowo. To istotny atut dla osób pracujących w Łapach i stolicy regionu oraz dla rozwoju gospodarczego miejscowości. Komunikację z Łapami i innymi sołectwami zapewni także komunikacja miejsko-gminna "zŁap Bus", którą chcemy wprowadzić w gminie.
Korzyści dla miejscowości Uhowo oraz Gminy Łapy:
Stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności: Budowa nowego osiedla mieszkaniowego w Uhowie przyczyni się do rozwoju miejscowości poprzez powstanie nowych wielko powierzchniowych sklepów, rozbudowę szkoły podstawowej i przedszkola oraz otwarcie innych lokali usługowych. To spowoduje wzrost atrakcyjności tego obszaru dla mieszkańców oraz potencjalnych nowych inwestorów.
Wzrost liczby mieszkańców: Przyrost populacji będzie korzystny dla gminy, przyczyniając się do zwiększenia dochodów z tytułu podatków oraz innych opłat lokalnych.
Wzrost dochodów z tytułu sprzedaży działek: Gmina Łapy będzie mogła czerpać korzyści finansowe z procesu sprzedaży działek pod budowę osiedla, co przyczyni się do zwiększenia budżetu gminy i możliwości inwestycyjnych.
Możliwa utworzenie sieci gazowej w Uhowie.
Duża liczba budynków będzie wymagała stabilnego źródła ogrzewania, co może przekonać Polską Spółkę Gazowniczą do wybudowania nitki gazowej do miejscowości Uhowo. Mieszkańcy domów jednorodzinnych w Uhowie będą mogli podłączyć się do sieci gazowej.
Proces przygotowania terenu pod budowę osiedla:
Konsultacje z mieszkańcami i zmiana planu zagospodarowania terenu: Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz niezbędnych procedur administracyjnych w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Podział i przygotowanie działek: Realizacja działań związanych z podziałem terenu na działki, rekultywacja terenu, budowa rurociągów, kanalizacji, mediów oraz dróg wewnętrznych, aby zapewnić odpowiednie warunki dla przyszłych mieszkańców. Podejmiemy działania aby te prace objąć zewnętrznym dofinansowaniem np: środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Sprzedaż działek w procedurze przetargowej: Działki zostaną wystawione na sprzedaż w ramach przetargu, zapewniając transparentność i równy dostęp do nabywania gruntów dla zainteresowanych inwestorów.
Deweloper lub firma, osoby prywatne które wygrają przetarg na działki wybudują nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych domów szeregowych lub bloków. Na działce można będzie wybudować okolo 100 domów jednorodzinnych lub około 200 domów w zabudowie szeregowej. Nowoczesne budownictwo wraz z dobrze wyposażonymi placami zabaw i terenami rekreacyjnymi.
Osiedle Mieszkaniowe "Dolina Narwi" w Uhowie będzie nie tylko nowym miejscem zamieszkania dla wielu rodzin, ale również szansą na rozwój lokalnej społeczności i poprawę warunków życia w regionie.